“Đừng để những thú vui giả tạo của thế giới đầy gian dối này đánh lừa bạn” (Thánh Clara Assisi).

Suy gẫm: Thiên Chúa đã dựng nên thế giới này thật tốt đẹp, nhưng do hậu quả của tội, nó trở nên không chắc chắn và mơ hồ. Có những điều trong cuộc sống phải dẫn đưa chúng ta lên cùng Thiên Chúa lại có thể dễ dàng phỉnh gạt chúng ta khi chúng ta sử dụng chúng theo những đam mê của bản thân.
Chúng ta phải học cách nói “Không” với một số điều nhất định, ngõ hầu chúng ta luôn luôn có thể thưa “Vâng” với Thiên Chúa với tình yêu của Ngài.

Cầu nguyện: Chỉ có Ngài, Ôi lạy Chúa! Chỉ ngài là duy nhất đời con.