Những giá trị cốt yếu mà người ta có thể nhận thấy nơi đời sống của các ngài được phản chiếu nơi những anh chị em, với tư cách là tu sĩ thuộc Dòng Phan Sinh, bao gồm: sự nghèo khó, đơn sơ, thực thi thánh ý Thiên Chúa, khiết tịnh, yêu mến Thánh Thể, lòng trắc ẩn, và còn nhiều yếu tố khác nữa.  
          Nhưng phong trào này không chỉ tương thích với riêng những vị thánh Sáng Lập Dòng mà trở thành bất di bất dịch. Đúng hơn, vào những khoảnh khắc cuối đời, thánh Phanxicô nói với các anh em của ngài rằng: “Tôi đã làm xong phần của mình, giờ đây đến lượt anh em thực hiện phận vụ của mình”. 
          Do đó, quyển sách trình bày về linh đạo Phan Sinh dùng cho việc suy niệm này, chúng ta nhận ra sự cống hiến của cả ba nhánh Dòng Phan Sinh – khởi đi từ lúc thiết lập phong trào cho đến nay.
          Những sự lựa chọn chắc chắn được xúc tiến qua việc chắt lọc những dữ kiện. Những danh ngôn được trích dẫn từ những lời giảng dạy và bút tích của các vị Thánh và các vị Chân phước trong Dòng.
          Thi thoảng, thật khó nhận diện một vài vị Thánh và Chân phước thuộc gia đình Phan Sinh. Đó là sự thật, do bởi, các ngài thuộc về các anh chị em Phan Sinh Tại Thế (điển hình như Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII, Chân phước Veronica Antal, thánh Phanxicô Salê, thánh Gioan Maria Vianney, và còn nhiều vị khác nữa).
           Những danh ngôn theo dòng thời gian được cô đọng lại để tương thích với những phần được sắp xếp. Tôi thực sự lưu tâm đến điều này để việc hiệu chỉnh bố cục không làm thay đổi cảm thức của các vị Thánh và Chân phước đã chủ tâm. 
           Các câu danh ngôn được sắp xếp theo cách thế để giúp người đọc hồi tâm theo cùng một tinh thần cử hành phụng vụ các lễ kính các thánh khác nhau được mừng kính suốt năm. 
          Mong rằng quyển sách suy niệm vắn gọn này hỗ trợ những độc giả, ngõ hầu có thể kín múc sự phong nhiêu và sự sâu sắc về tinh thần theo phong trào Phan Sinh.
Tu sĩ Jude Winkler, OFMConv.
Chuyển dịch: BTT Phụ Tỉnh