Suy gẫm: Tưởng tượng trên một chuyến bay, chúng ta hãy hình dung thiên đàng như một điểm đến cho một kỳ nghỉ vĩnh cửu, nơi đó những nhu cầu và ước muốn của chúng ta đều được nhậm lời mà không cần chúng ta nỗ lực chút nào cả.
Các thánh vẫn đang hành động. Các ngài chuyển cầu cho những ai kêu xin, như Đức Trinh Nữ Maria cầu bầu cho chúng ta. Chúng ta có thể chạy đến với các ngài để xin chuyển cầu ý nguyện.

Cầu nguyện: Lạy thánh Junípero Serra, xin cầu cho chúng con.