“Những cơ hội tuyệt vời để phụng sự Thiên Chúa thường hiếm khi đến, nhưng là những cơ hội nhỏ bé bao quanh chúng ta hàng ngày” (Thánh Phanxicô Salê).
Thánh Gioan Kim và thánh Anna – Ông bà ngoại của Chúa Giêsu
Suy gẫm: Trong ngày mừng kính hai vị thánh, vốn là ông bà ngoại của Chúa Giêsu, nhắc nhở chúng ta rằng vai trò làm ông bà thường không làm được những điều to tát cho lắm. Hơn thế nữa, họ thường làm những việc đơn giản. Nhưng những công việc đó có thể khiến cho các cháu của họ tạo nên khác biệt cho cả thế giới.
Chúng ta nên nắm bắt cơ hội, do bởi cuộc sống hiện thời của chúng ta, hướng đến việc thánh hiến hoạt động hàng ngày của chúng ta.
Cầu nguyện: Tất cả những điều con nói, tất cả những việc con làm, được Chúa thánh hiến trong tình yêu của Ngài.