“Đức Trinh Nữ Maria đang chuẩn bị cho chúng ta một con đường rất tươi sáng; con đường ấy cũng phải trải qua đau đớn, nhưng chiến thắng là điều chắc chắn” (Thánh Maximilianô Kolbe).

Suy gẫm: Khi Chúa Giêsu nói với Đức Maria tại tiệc cưới Cana rằng giờ của Ngài (giờ mà Người được tôn vinh, được giương cao trên Thập giá) chưa đến, Mẹ đã nói với gia nhân hãy làm theo điều Con Mẹ chỉ dạy. Mẹ cũng mời gọi Chúa Giêsu vác lấy Thập giá.
Cũng vậy, Mẹ cũng mời gọi chúng ta hãy ôm lấy thập giá đời mình, vì, cũng như Chúa Giêsu, Mẹ muốn chúng ta trở nên những con người đầy tình yêu thương.

Cầu nguyện: Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ đứng kề bên con khi con vác thánh giá đời con, như Mẹ đã đứng kề bên Giêsu, Con Yêu Dấu của Mẹ.