“Hãy chạy đến và nương náu nơi cánh tay Mẹ, vì Mẹ chính là thành lũy cho chúng ta nương ẩn” (Thánh Antôn Pađôva).

Suy gẫm: Trong Tin mừng thánh Gioan, Chúa Giêsu nhận Người Môn Đệ Yêu Dấu như là anh em, và trao phó Đức Trinh Nữ Maria cho môn đệ này. Người môn đệ Chúa Yêu chưa bao giờ được Tin mừng xướng tên, vì người môn đệ ấy là biểu tượng cho mỗi người chúng ta.
Chúng ta trở thành anh - chị em với Chúa Giêsu, và Đức Trinh Nữ Maria là Mẹ của Chúa Giêsu và cũng là Mẹ của mỗi người chúng ta.

Cầu nguyện: Lạy Mẹ Maria, xin gìn giữ và hướng dẫn đoàn con mà Chúa Giêsu - Con Mẹ đã tin tưởng trao phó.