Suy gẫm: Nhiều người có khuynh hướng bộc phát ngay ý tưởng đầu tiên xuất hiện trong tâm trí khi chúng ta đang nóng giận. Một số khác kiềm chế cơn nóng giận cho tới khi bùng nổ, rốt cục họ tuôn ra nhưng lời lẽ mà chẳng thể rút lại được.
Chúng ta phải tìm cách đạt được trạng thái cân bằng lành mạnh giữa một thái độ nóng giận thốt ra những lời lẽ gây tổn thương người khác và một thái độ kiên trì để kiềm nén cảm xúc tiêu cực. Nhân đức là sự dung hòa giữa hai thái độ trên.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin canh chừng lời lẽ mà con thốt ra với những người mà con gặp gỡ, nhất là khi con nóng giận.