Suy gẫm: Đôi khi, chúng ta hay tự nhủ với chính mình về tính con người rằng chúng ta có khả năng nhận biết và kiểm soát tất cả mọi thứ xung quanh mình. Khi chúng ta tìm cách dung hòa những ước muốn và chấp nhận tính con người ở nơi mình, chúng ta bắt đầu suy nghĩ đến cách ứng xử như trẻ thơ, để có thể học cách chấp nhận bất cứ điều gì có thể xảy đến trong cuộc đời.
Điều này không có nghĩa là chúng ta không cần tìm hiểu thêm về Đức tin của mình, mà là tìm hiểu với lòng khiêm nhường.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con sống đức tin như trẻ thơ.