Giáo xứ Thái Sa đón Linh mục tân chánh xứ Micae Nguyễn Khải Hoàng, OFM Conv.

Giáo xứ Thái Sa đón Linh mục tân chánh xứ Micae Nguyễn Khải Hoàng, OFM Conv.

Sau khi công bố văn thư thuyên chuyển mục vụ, lúc 16 giờ 30, quý chức đại diện giáo xứ Thái Sa đã đến Tu viện Thánh Andre Dũng Lạc chào thăm và đón Cha Micae Nguyễn Khải Hoàng về với giáo xứ.
Tuần Chầu lượt tại Giáo xứ Thái Sa

Tuần Chầu lượt tại Giáo xứ Thái Sa

Ước mong rằng, qua tuần chầu này, mỗi người trong Giáo xứ luôn biết sống trong tỉnh thức như lời Chúa dạy...
Rước lễ Bao Đồng và Tuyên hứa Dự Trưởng tại Giáo xứ Thái Sa

Rước lễ Bao Đồng và Tuyên hứa Dự Trưởng tại Giáo xứ Thái Sa

Nguyện xin ơn lành của Chúa tuôn đổ dồi dào trên các em Rước lễ Bao Đồng và Tuyên hứa Dự Trưởng...
Mục vụ hè tại Giáo xứ Vinh Sơn - Giáo phận Phú Cường

Mục vụ hè tại Giáo xứ Vinh Sơn - Giáo phận Phú Cường

Sự hiện diện của hai thầy sẽ mang lại nhiều sự mới mẻ cho toàn thể cộng đoàn Giáo xứ Vinh Sơn, cách riêng là các em thiếu nhi...
Thánh Lễ Thêm Sức Tại Giáo Xứ Tân Châu

Thánh Lễ Thêm Sức Tại Giáo Xứ Tân Châu

Các em đã lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần một cách dồi dào, các em sẽ trở nên sứ giả nhiệt thành loan báo Tin Mừng của Chúa Kitô.
Giáo xứ Bắc Đoàn chào đón Tân Chánh xứ trong trong ngày nhậm Nhiệm sở

Giáo xứ Bắc Đoàn chào đón Tân Chánh xứ trong trong ngày nhậm Nhiệm sở

Theo thông báo bổ nhiệm của Văn phòng Tòa Giám mục Giáo phận Phú Cường được ký ngày 15 tháng 3 năm 2022, thì cha Hilario Nguyễn Đoàn Thanh Phong - Nguyên chánh xứ giáo xứ Lễ Trang, giáo hạt Phước Thành - sẽ là chánh xứ giáo xứ Bắc Đoàn, giáo hạt Củ Chi.
Cảm nghiệm của một vị linh mục trẻ về Tam Nhật Vượt Qua 2022

Cảm nghiệm của một vị linh mục trẻ về Tam Nhật Vượt Qua 2022

"Tôi đã đi qua trọn vẹn cảm xúc của một Mùa Chay thánh nồng nàn đầy ơn Chúa..."
"Rửa chân" cho người anh em mình

"Rửa chân" cho người anh em mình

“Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 13,34).
Quý thầy Dòng Anh Em Hèn Mọn Viện Tu mục vụ Tam Nhật Thánh và Đại lễ Phục Sinh tại Giáo xứ Tân Châu

Quý thầy Dòng Anh Em Hèn Mọn Viện Tu mục vụ Tam Nhật Thánh và Đại lễ Phục Sinh tại Giáo xứ Tân Châu

"Nếu ta ý thức sự hiện diện của Chúa và can đảm sống đức tin vững mạnh, tâm hồn ta không còn chỗ cho những thói hư tật xấu mà thay vào đó là sự tràn ngập ân sủng của Chúa Ki-tô Phục Sinh. "
Giáo xứ - Môi trường giáo dục thiêng liêng và nhân cách cho các bạn trẻ

Giáo xứ - Môi trường giáo dục thiêng liêng và nhân cách cho các bạn trẻ

Người trẻ được giáo dục về thiêng liêng và nhân cách nơi giáo xứ qua (việc) học giáo lý, qua sinh hoạt nơi các hội đoàn đặc biệt nơi Phong Trào Giới Trẻ Thánh Thể, và lắng nghe Lời Chúa cùng bài giảng trong Thánh Lễ hằng ngày.
Giáo xứ Thái Sa cử hành Tuần Thánh năm 2022.

Giáo xứ Thái Sa cử hành Tuần Thánh năm 2022.

Đúng 17h30, cộng đoạn tập trung tại sân cuối nhà thờ để chuẩn bị nghi thức làm phép lá.
Top