“TẤT CẢ LÀ HỒNG ÂN”

Chúc mừng các Tân Linh Mục. Nguyện xin Thiên Chúa luôn gìn giữ, nâng đỡ Tân Linh Mục trong sứ vụ mà Hội Thánh cũng như Nhà Dòng trao phó là loan báo Tin Mừng Chúa đến cho mọi người.