Trong dịp Tam Nhật Thánh và Đại lễ Phục Sinh này, thầy Phó tế Giu-se Võ Quốc Cường, OFMConv., thầy Gio-an Bao-ti-xi-ta Tê-rê-sa Nguyễn Phạm Thế, OFMConv. và thầy Phao-lô Trương Văn Mỹ, OFMConv. đã cộng tác mục vụ với cha xứ Giáo xứ Tân Châu (Giáo hạt Tân Sơn Nhì): 

THỨ NĂM TUẦN THÁNH: THÁNH LỄ TIỆC LY
          Vào lúc 19h00 ngày 14 tháng 04 năm 2022, 
linh mục Chính xứ Giu-se Nguyễn Đức Trí cử hành thánh lễ Tiệc Ly. Thánh lễ có sự tham dự của quý thầy, HĐMV giáo xứ, đại diện các Hội đoàn cùng cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ.
         Sau bài Tin Mừng, cha Giu-se chia sẻ cùng cộng đoàn: “Thứ Năm Tuần Thánh, là ngày đặc biệt Chúa đã thiết lập hai Bí tích Bí Tích Thánh Thể và Bí tích Truyền Chức Thánh, để nói lên tình yêu thương vô bờ bến của Chúa đối với nhân loại.”
        Tiếp theo là nghi thức rửa chân. Vị chủ tế lặp lại cử chỉ phục vụ yêu thương của Chúa năm xưa: rửa chân cho 12 vị tông đồ.
         Thánh lễ được nối tiếp với phần phụng vụ Thánh Thể, và kết thúc với việc kiệu Thánh Thể qua Nhà Tạm phụ rồi cùng nhau canh thức bên Thánh Thể.
 
THỨ SÁU TUẦN THÁNH:
                ĐI ĐÀNG THÁNH GIÁ

         Vào lúc 17h00, Cha Giuse và quý thầy Dòng Anh Em Hèn Mọn Viện Tu, HĐMV cùng  cộng đoàn dân Chúa đi Chặng Đàng Thánh Giá ngoài trời với chủ đề: “Hiệp hành trên 14 chặng đàng Thánh Giá.” Vị linh mục chính xứ đã chia sẻ: “Chúng ta được mời gọi cùng hướng đến một Hội Thánh hiệp hành, nghĩa là bước cùng nhau trên một hành trình, đi trên con đường mà nơi đó chúng ta sống ba chiều kích: Hiệp thông, Tham gia và Sứ vụ. Hình ảnh cùng nhau tham gia là hình ảnh của một cộng đoàn hiệp nhất, được kêu gọi để phục vụ lẫn nhau. Tất cả đều là sự hướng tới thi hành sứ mạng của mỗi cá vị, dám hy sinh dấn thân làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa giữa toàn thể gia đình nhân loại.
 
              TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CHÚA
          Lúc 18h30 cùng ngày, nghi thức tưởng niệm Cuộc Thương Khó Chúa đã diễn ra. Trong bài giảng, cha Giu-se đã nói rằng: “Khi nhìn lên cây thập giá, nơi treo Đấng cứu độ trần gian, chúng ta nhìn thấy hình ảnh một Thiên Chúa là tình yêu. Vì yêu nhân loại, Chúa Cha sẵn sàng hy sinh chính con một của mình, còn Chúa Con sẵn sàng vâng theo thánh ý Chúa Cha và tự nguyện chịu chết trên thập giá như lễ vật vẹn toàn dâng lên Thiên Chúa để thanh tẩy tội lỗi chúng ta và đem ơn cứu độ đến cho tất cả nhân loại.
 
THỨ BẢY TUẦN THÁNH: LỄ VỌNG PHỤC SINH
         Thánh lễ vọng Phục sinh được cử hành rất trọng thể lúc 19h30 ngày 16 tháng 04 năm 2022, do cha Giu-se Nguyễn Đức Trí cử hành.
         Trong bài giảng, Cha Giuse diễn giải: “Vì không ý thức được sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời nên sự ích kỷ, bảo thủ, độc tài, kiêu ngạo, thiếu lắng nghe, thiếu tôn trọng, thiếu đối thoại và thiếu niềm tin… dễ dàng phủ lấp tâm hồn con người. Nếu ta ý thức sự hiện diện của Chúa và can đảm sống đức tin vững mạnh, tâm hồn ta không còn chỗ cho những thói hư tật xấu mà thay vào đó là sự tràn ngập ân sủng của Chúa Ki-tô Phục Sinh. Từ đó ta có thể giúp những người chưa nhận biết Chúa nhận ra Người qua đời sống tốt lành của mình.
         Trước khi ban phép lành cuối lễ, cha Giu-se có lời cảm ơn đến quý thầy, quý ân nhân, quý ông bà và anh chị em đã quảng đại trong việc chuẩn bị Tam Nhật Thánh vừa qua.
        Sau thánh lễ, ngài làm phép Nước và Trứng Phục Sinh. Đây là lần đầu tiên cha xứ và giáo xứ chuẩn bị món quà đầy ý nghĩa này cộng đoàn nhân dịp Đại lễ Phục Sinh.
         Thánh lễ kết thúc lúc 22h00 trong niềm hân hoan mừng Chúa Phục Sinh.

ĐẠI LỄ PHỤC SINH:
Trong ngày này, nhiều thánh lễ trong các khung giờ khác nhau đã diễn ra trong sự trang nghiêm, sốt sắng. Ai nấy đều hân hoan phấn khởi, vui mừng vì Chúa đã phục sinh vinh hiển như lời bài hát: "Mừng Chúa Phục Sinh" của Liên Bình Định như sau: "Al – le – lu – ia, Al – le – lu – ia. Al – le – lu – ia, Al – le – lu – ia. Chúa đã sống lại thật rồi, nào ta chung khúc hát hân hoan. Chúa cứu thế khải hoàn rồi, nào ta hiệp nhau tôn vinh..."
 
 
ĐÔI ĐIỀU CẢM NGHIỆM:
       Trong tiệc ly xưa, Chúa Giêsu cúi xuống rửa chân cho các môn đệ. Đây là một hành động, một nghĩa cử tình yêu, một tinh thần phục vụ.
       Lạy Thầy Giêsu, xin cho chúng con cảm nhận được Thầy vẫn cúi xuống trên đời từng người chúng con, để chúng con cũng bắt chước Thầy cúi xuống phục vụ, chia sẻ cho mọi người trong gia đình và giáo xứ, nhất là những người đau khổ và bất hạnh. Đó là dấu chỉ tỏ lộ tinh thần hiệp hành trong đời sống đức tin của người tín hữu chúng con.
      Trong Năm Hiệp Hành này, anh em Phanxico Viện tu được cơ hội cùng anh chị em trong Giáo xứ Tân Châu hiệp thông cử hành Tam Nhật Vượt Qua và Đại lễ Phục Sinh trong tình yêu liên đới huynh đệ; được cộng tác với cha xứ trong việc cử hành bí tích - nơi mà mỗi tín hữu được kín múc nguồn mạnh ân sủng của sự sống Chúa Ki-tô; và được khám phá ý nghĩa của tình huynh đệ trong gia đình Chúa qua những công việc chuẩn bị, qua những bữa cơm thân tình, qua sự thăm viếng, cầu nguyện và chia sẻ kinh nghiệm đời sống tâm linh… Đây chính là hồng ân vô cùng cao quý mà chúng con nhận được.
       Nguyện xin Chúa Giêsu Phục Sinh ban muôn ơn lành xuống trên tất cả quý vị. Alleluia!
  
                                                                                                 Jtt Nguyen Pham, OFMConv.