Sau nghi thức làm phép lá do cha xứ Phêrô Nguyễn Hữu Phước, OFM Conv. cử hành, cộng đoàn sốt sắng tưởng nhớ biến cố Chúa Giêsu tiến vào thành thánh Giêrusalem qua cuộc rước trọng thể. Trên đường rước, mọi thành phần dân Chúa vang lời ca của dân Do Thái xưa “Hoan hô Thế Tử nhà Đavid, vạn tuế Đấng ngự đến nhân danh Chúa”.
 
 
Khi đoàn rước tiến vào thánh đường, Cha chủ sự xông hương bàn thờ và đọc lời nguyện nhập lễ. Bài thương khó được cất lên trong bầu khí sốt sắng và trang nghiêm đưa mọi người bước vào Tuần Thánh – Tuần tưởng niệm cuộc khổ nạn và cái chết đau thương của Chúa Giêsu mang lại ơn cứu chuộc cho loài người.