Chiều thứ năm, ngày 13 tháng 10 năm 2022, cộng đoàn giáo xứ Thái Sa đón Linh mục tân chánh xứ Micae Nguyễn Khải Hoàng, OFM Conv.
Sau khi công bố văn thư thuyên chuyển mục vụ, lúc 16 giờ 30, quý chức đại diện giáo xứ Thái Sa đã đến Tu viện Thánh Andre Dũng Lạc chào thăm và đón Cha Micae Nguyễn Khải Hoàng về với giáo xứ.
 
 Dưới tiết trời về chiều, cả giáo xứ trở nên rộn ràng với tiếng trống, tiếng kèn hân hoan chào đón Cha tân chánh xứ. Sau cuộc gặp gỡ của Cha tân chánh xứ cùng với các quý chức đại diện giáo xứ, Thánh lễ Tạ ơn được diễn ra tại nhà thờ giáo xứ.
 

Thánh lễ chiều nay mang hai ý nghĩa, tạ ơn kết thúc sứ vụ của Cha Phalô Lê Đức Chánh, OFM Conv và tạ ơn khai mạc sứ vụ của cha tân chánh xứ Micae Nguyễn Khải Hoàng, OFM Conv.
 


Hiệp dâng trong ngày vui của Giáo xứ còn có sự hiện diện của Cha Giuse Piô Trần Văn Dương, OFM Conv, bề trên tu viện Thánh Andrê Dũng Lạc, quý Thầy Phó tế, quý nam nữ tu sĩ cùng với bà con trong Giáo xứ.
Trong bài chia sẻ đầu tiên với giáo dân giáo xứ Thái Sa, cha Micae chia sẻ về một hành trình mới với vai trò là người mục tử.
Trước khi kết thúc thánh lễ, Cha Giuse Piô đại diện Dòng Anh Em Hèn Mọn Viện Tu công bố văn thư bổ nhiệm của Cha Giám phụ tỉnh, Phụ tỉnh Dòng Thánh Phanxico Anton Phasani. Trong dịp này, Cha Giuse Pio cũng kêu mời bà con trong giáo xứ, cùng với Cha xứ xây dựng tinh thần hiệp hành, chia sẻ, tham gia sứ vụ, làm cho đức tin của mỗi người trong giáo xứ thêm phát triển và vững mạnh.

 Ước mong với trách vụ mới mà Cha tân chánh xứ Micae được trao, hình ảnh người mục tử nhân lành của Chúa luôn ở cùng với đoàn chiên, hầu giúp Đức tin nơi dân Chúa sẽ mỗi ngày một gia tăng. 
 Ban Truyền thông