“Thánh Gioan Tẩy Giả run rẩy, ngay cả sợ chạm vào đầu rất thánh của Chúa Kitô” (Thánh Phanxicô Assisi).

Suy gẫm: Thánh Phanxicô nhiệt tình khuyến khích các linh mục hàng ngày đụng chạm đến Mình Thánh Chúa Kitô, hãy noi gương bắt chước thánh Gioan Tẩy Giả. Thánh nhân nhận ra vai trò khiêm hạ của mình. Ngài là một vị tiền hô loan báo Đấng Mêsia, chứ không phải là Đấng Mêsia. Ngài là phù rể chứ không phải là chàng rể.
Noi gương thánh Gioan, chúng ta cũng đừng bao giờ muốn mình trở thành trung tâm của sự chú ý. Vì vị trí trung tâm ấy thuộc về Chúa Kitô.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con đừng bao giờ rao giảng về chính mình, nhưng luôn hướng về tâm điểm là Chúa Giêsu - Chiên Thiên Chúa.