“Lạy Thiên Chúa là Đấng vượt quá sự hiểu biết của con người, xin ban cho con khả năng nhận ra tình yêu nồng cháy của Ngài, vì tình yêu đó mà Ngài đã trút bỏ chính mình” (Thánh Angela Foligno).

Suy gẫm: Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Philípphê trình bày: Đức Giêsu Kitô, vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự (x. Pl 2,6-11).
Cũng vậy, noi gương Chúa Giêsu, chúng ta cũng cần trút bỏ chính mình trong đời sống thiêng liêng. Chúng ta hãy từ bỏ tính kiêu ngạo, ích kỷ, cảm xúc tiêu cực khỏi tâm hồn, và lấp đầy khoảng trống ấy bằng chính Chúa Kitô.

Cầu nguyện: lạy Chúa! Xin loại bỏ khỏi trái tim con tất cả những gì không thuộc về Ngài.