“Không bao giờ có ai khi đi hành hương và trở về nhà của mình lại không bớt đi một chút thành kiến và có thêm một vài ý tưởng mới cho cuộc sống”. (Thánh Thomas More).

Suy gẫm: Khi có dịp đến viếng thăm những vùng đất với nền văn hóa khác, chúng ta được thử thách để thấy rằng cách chúng ta làm việc ở nhà không phải là cách duy nhất để chúng ta thực hiện công việc đó.
Chúng ta thấy Chúa Thánh Thần hoạt động qua việc trao ban Thần Khí theo cách thế mà Ngài muốn, Ngài ban ân sủng cho chúng ta theo nhiều cách khác nhau. Trong những cách thế đó, chúng ta có cơ hội thuận tiện để ca ngợi những hình ảnh rất khác biệt của Thiên Chúa thể hiện nơi anh chị em chúng ta.

Cầu nguyện: Ôi lạy Chúa! Xin cho có được sự ngạc nhiên trong mọi hành trình đời con.