“Người khao khát hòa bình và tĩnh lặng nên tôn trọng mỗi người như ông chủ của mình” (Chân phước Giles Assisi).

Suy gẫm: Trong cuộc sống của chúng ta, ai là người quan trọng nhất trên thế giới này?  Chân phước Giles nhắc nhớ chúng ta nên coi trọng tất cả mọi người hơn chính bản thân mình.
Đừng bao giờ đặt câu hỏi: “Làm thế nào để cuộc sống của tôi trở nên dễ dàng hơn?” Nhưng chúng ta nên hỏi rằng: “Điều tốt nhất tôi có thể làm để bày tỏ lòng tôn trọng anh chị em tôi là gì?”.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con luôn biết khen ngợi và tôn trọng tất cả mọi người.