“Chúa Giêsu Kitô nuôi dưỡng chúng ta mỗi ngày bằng những giáo huấn của Tin Mừng và các Bí Tích của Giáo hội” (Thánh Antôn Pađôva).

Suy gẫm: Khi tham dự Thánh lễ, chúng ta gặp gỡ Chúa Giêsu qua Lời Chúa và Thánh Thể. Những bài đọc được công bố thực sự là Lời Thiên Chúa. Cũng vậy, Bí Tích Thánh Thể mà chúng ta lãnh nhận thực sự là Mình Thánh Chúa Kitô.
Điều này không có nghĩa rằng Lời Chúa hay Thánh Thể quan trọng hơn. Nhưng cả Lời Chúa và Thánh Thể đều làm cho Chúa Kitô hiện diện với chúng ta và nâng chúng ta lên cùng Thiên Chúa.

Cầu nguyện: Lạy thánh Antôn Pađôva, xin cầu cho chúng con.