“Thiên Chúa, Đấng khởi đầu mọi sự cũng sẽ là Đấng dẫn đưa mọi sự đến hoàn tất” (Thánh Gioan Capistranô).

Suy gẫm: Chúng ta có thể cảm nhận tiếng gọi của Chúa để sống theo đường lối của Ngài, nhưng cuộc hành trình ấy dường như rất dài và rất nhiều khó khăn. Vì thế, chúng ta trở nên chán nản và tự vấn chính mình về ý nghĩa của việc sống theo đường lối của Chúa.
Chúng ta hãy đặt niềm tín thác nơi Thiên Chúa, Đấng là Chủ tể muôn loài. Ngay cả khi mọi việc đều diễn ra theo cách thế mà chúng ta không ngờ tới, Thiên Chúa có thể để cho nó xảy ra nhằm đem lại ích lợi cho chúng ta.

Cầu nguyện: Ôi lạy Chúa! Xin dẫn con đường về Quê hương đích thực.