“Hãy vui mừng và hân hoan khi thấy mình được phong phú nhờ những ân sủng và sự chúc lành của Thiên Chúa”. (Thánh Paschal Baylon).

Suy gẫm: Nhiều lần trong đời chúng ta trách móc Thiên Chúa khi bản thân chưa nhận được ơn này hay ơn khác. Chúng ta trở nên ghen tị với người khác khi họ nhận được những ơn huệ mà chúng ta cũng muốn cho chính mình.
Hãy hân hoan vui mừng vì Thiên Chúa đã chúc lành cho chúng ta theo những cách thế dù lớn hay nhỏ, chính niềm vui này là thuốc giải cho những thái độ tiêu cực của chúng ta. Chúng ta hãy nhẩm tính những ơn lành Thiên Chúa thương ban và dâng lời cảm tạ Ngài.

Cầu nguyện: Ôi lạy Chúa! Con xin tạ ơn Ngài, vì Ngài đã ban phúc lành cho con bằng rất nhiều cách khác nhau trong cuộc đời.