“Khát vọng mãnh liệt nhất của con người là Sự Thiện Tối Cao, hoặc chí ít là phản ánh Sự Thiện Tối Cao hoặc cách thế để đạt được Sự Thiện Tối Cao đó” (Thánh Bônaventura).
 
Sự Thiện Tối Hậu, là chính Thiên Chúa

Suy gẫm: Chúng ta thường trải qua những khát vọng, những đam mê mạnh mẽ.  Nhưng, niềm khát vọng đích thực là chỉ tìm kiếm một điều duy nhất: sự vui thỏa những ước muốn nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn.
Thiên Chúa đã đặt những nhu cầu đó, những khát vọng đó trong tâm hồn chúng ta, ngõ hầu chúng ta không ngừng tìm kiếm Người với tất cả sự hữu con người của chúng ta, cũng như chính Người đã ghi dấu ấn khi giơ tay chạm vào chúng ta.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin dạy con không ngừng tìm kiếm Ngài với toàn thân con.