“Chúng ta hãy khiêm nhường và thừa nhận rằng có rất nhiều điều bí ẩn đang và sẽ tiếp tục bị che giấu khỏi nhận thức của chúng ta” (Thánh Maximilianô Kolbe).

Suy gẫm: Thật tuyệt vời khi chúng ta học hỏi và suy niệm về những mầu nhiệm đức tin. Nhưng chúng ta cũng phải thừa nhận rằng đó là những mầu nhiệm mà trí khôn của chúng ta sẽ không bao giờ có thể hiểu hết được.
Thế nhưng, điều ấy không ngăn cản chúng ta chấp nhận những mầu nhiệm ấy như một hành vi của đức tin, vì đức tin của chúng ta là một hành vi của sự tín thác. Chúng ta có thể xác tín rằng những điều chúng ta nghe thấy là chân thật, ngay cả khi trí khôn chúng ta không thể hiểu được điều ấy.

Cầu nguyện: Ôi lạy Chúa! Xin ban cho con một tinh thần ngoan ngùy, để con đón nhận những điều vượt quá sự hiểu biết của con.