“Chẳng ai có thể đạt được sự hiểu biết về Thiên Chúa nếu không biết trở nên khiêm nhường. Con đường để vươn tới sự thánh thiện là khiêm nhường thẳm sâu” (Chân phước Giles Assisi).

Suy gẫm: Tất cả chúng ta đều mong muốn được đảm nhận những nhiệm vụ. Và tất cả chúng ta đều nghĩ rằng mình tốt hơn những người khác. Đây là những hình thức của sự kiêu ngạo. Chính Thiên Chúa là Đấng đã tạo ra mọi điều tốt đẹp, điều đó có thể tìm thấy nơi mỗi người chúng ta. Và dưới ánh nhìn của Chúa người khác có thể thánh thiện hơn chúng ta.
Chính khi chúng ta chấp nhận bản tính thụ tạo của mình thì khi đó Thiên Chúa có thể làm cho chúng ta trở nên giống như Ngài.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin hãy loại bỏ sự kiêu ngạo khỏi tâm hồn con và xin cho con trở niên khiêm nhường như Chúa.