“Tình yêu là nguồn mạch của đức công bình chứ không phải là sự báo thù.” (Thánh Bridget Sweden).

Suy gẫm: Thánh Tôma Aquinô định nghĩa đức công bằng là việc trao cho mỗi người những gì họ xứng đáng được hưởng. Trong thư thánh Phaolô gửi tín hữu Rôma, thánh nhân mở rộng định nghĩa này: “đức công bằng chính là lòng trắc ẩn”.
Cách duy nhất để chữa lành những thương tổn trong thế giới này là tình yêu. Chúng ta tiêu diệt quyền lực sự dữ bằng cách sống yêu thương.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con sống yêu thương để chữa lành những thương tổn trong thế giới này.