Vào hồi 16g00 ngày 28/05/2023, Cộng đoàn Giáo xứ Thái Sa đã long trọng Bế mạc Tháng Hoa kính Đức Mẹ. Cùng với đó là Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, tháng Hoa kính Đức Mẹ đã kết thúc, với những đội dâng hoa là các em thiếu nhi trong giáo xứ và các giáo họ đã qui tụ về tại ngôi Thánh đường, để cùng nhau cất cao những lời ca tiếng hát cùng với những đóa hoa đơn sơ nhiều màu sắc tỏ lòng thành kính dâng lên Mẹ Của Ngàn Hoa những bông hoa sắc hương, với tâm tình con thảo.

           Suốt trong tháng Hoa vừa qua, cùng với những đội dâng hoa, toàn thể cộng đoàn trong giáo xứ đã cùng hiệp thông và dâng lên Mẹ những lời khẩn cầu thiết tha, xin Mẹ hằng cầu bầu cho cộng đoàn Giáo xứ luôn luôn biết lắng nghe lời Chúa, luôn theo gương Mẹ với 2 tiếng “Xin Vâng”, cộng đoàn sống giữ vững đức tin và đoàn kết hiệp nhất với nhau hơn.

       Sau khi dâng hoa bế mạc Tháng Hoa, Cha xứ Micae Nguyễn Khải Hoàng (dòng Anh Em Hèn Mọn Viện Tu) đã long trọng chủ sự cuộc rước kiệu Tôn kính Đức Mẹ xung quanh khuôn viên Giáo xứ.

Sau đó, Thánh lễ đã được diễn ra thật trang nghiêm và sốt sắng.

Một số hình ảnh của ngày lễ:
 
 BTT