Tuần Tĩnh Tâm Năm 2024 được diễn ra từ ngày 16 – 22 tháng 06, tại Đan Viện Biển Đức Thiên Bình với sự tham dự của quý anh em Tu sĩ trong toàn Phụ Tỉnh. Tuần Tĩnh Tâm năm nay được hướng dẫn bởi Cha Simon Hoà OSB, Phó Bề trên Đan Viện Biển Đức Thiên Bình.
Thể theo Hiến Chương Dòng Anh Em Hèn Mọn Viện Tu và Nội Quy Phụ Tỉnh Thánh Phanxicô Antôn Phasani, các thành viên của Phụ Tỉnh phải thu xếp tham dự Tuần Tĩnh Năm Năm kéo dài tối thiểu năm ngày trọn. Năm nay, Tuần Tĩnh Tâm được chia làm 2 phần:
Trong phần thứ nhất, với sự đồng hành và chia sẻ của Cha Simon Hoà, quý anh em có cơ hội đào sâu mầu nhiệm Thập Giá Đức Kitô; đồng thời, tự vấn chính mình rằng “trong mọi sựtôi có chọn lựa Thập Giá Đức Kitô hay không?”.
Xuyên suốt các bài chia sẻ, Cha giảng phòng đã giúp anh em đào sâu ý nghĩa của những nghịch lý nơi mầu nhiệm Thập Giá, vốn là điều mà “người Do Thái coi là ô nhục không thể chấp nhận và dân ngoại coi là điên rồ” (1Cr 1,22); nhưng với người Kitô hữu lại là nguồn đem lại bình an, niềm hy vọng và sự sống đời đời.
Xen kẽ các bài chia sẻ là những khoảng thời gian thinh lặng quý báu; nhờ bầu khí thánh thiêng nơi Đan Viện, quý anh em có được không gian thích hợp để bước vào cuộc đối thoại với Đấng Chịu Đóng Đinh trong cô tịch. Đồng thời, anh em còn được diện đối diện với Chúa Giêsu Thánh Thể qua giờ Chầu Trọng Thể mỗi ngày trong giờ kinh chiều. Nhờ đó, anh em có cơ hội thổ lộ tâm tình với Thiên Chúa và “được Ngài ban sức mạnh” (Tv 79,16).
Sau khi kết thúc phần một, anh em bước sang phần thứ hai của Tuần Tĩnh Tâm Năm, đây là khoảng thời gian anh em sống tình huynh đệ Phan sinh cách cụ thể qua những giờ đồng hành, chia sẻ, và đặc biệt là cùng nhau thảo luận về các chương trình và công việc sắp tới của Phụ Tỉnh.
Tuần Tĩnh Tâm Năm 2024 đã khép lại, mỗi anh em trở về với Cộng đoàn của mình trong ân sủng và bình an của Thiên Chúa. Đặc biệt, trong năm kỷ niệm 800 năm Cha Thánh Phanxicô lãnh nhận năm dấu thánh và 20 năm Dòng hiện diện và phát triển tại Việt Nam, anh em có cơ hội tái khám phá mầu nhiệm Thập Giá qua sự hướng dẫn của Cha giảng phòng, mỗi người đã mang lấy trong mình Thập Giá Đức Kitô và khát vọng trở nên khí cụ bình an của Thiên Chúa đến cho mọi người.

Một vài hình ảnh của tuần tĩnh tâm...

BTT Phụ Tỉnh