Nghi thức “Tuyên Xưng Đức Tin” được diễn ra trong giờ phụng vụ “Kinh Chiều Trọng Thể”. Trong dịp này có sự hiện diện của Cha Giuse Trần Văn Long - Giám Phụ Tỉnh, Cha Phêrô Vũ Bình Quốc – Phó Giám Phụ Tỉnh, quý Cha trong Ban Cố Vấn và quý Cha và quý Thầy trong Phụ Tỉnh.
          Giờ Kinh Chiều Trọng Thể được diễn ra như thường lệ. Sau phần Xướng-Đáp Lời Chúa, Cha Phaolô Raphaen Lê Đức Chánh tiến lên trước Cung Thánh, đặt tay trên quyển Kinh Thánh và tuyên xưng niềm tin của mình cách xác tín.
          Qua “Nghi Thức Tuyên Xưng Đức Tin”, Cha Tân Phụ trách Tu viện Thánh Antôn đã công khai tuyên xưng niềm tin và sự trung thành của mình với Thiên Chúa và Hội Thánh. Đồng thời, Cha cũng cam kết thi hành sứ vụ phục vụ như “người mẹ” theo tinh thần của Cha Thánh Phanxicô.
          Sau phần “Tuyên Xưng Đức Tin”, phần còn lại của Giờ Kinh Chiều Trọng Thể tiếp tục được cử hành.
          Phụng vụ Kinh Chiều Trọng Thể và Nghi Thức Tuyên Xưng Đức Tin kết thúc lúc 17 giờ 45.
        Trong diễn từ chúc mừng, Cha Giám Phụ Tỉnh đã mời gọi anh em nỗ lực sống tình đệ và tính hèn mọn trong sự hiệp nhất và yêu thương chân thành. Đồng thời, Cha cũng cảm ơn Cha Tân Phụ Trách đã can đảm và khiêm nhường nhận lãnh sứ vụ mà Phụ Tỉnh đã giao phó. Sau cùng, Cha nguyện xin Thiên Chúa qua lời cầu bầu của Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, Cha Thánh Phanxicô và Thánh Phanxicô Antôn Phasani, tuôn đổ đầy tràn Thánh Thần xuống trên Cha Tân Phụ Trách cũng như quý Cha và quý Thầy trong Phụ Tỉnh, để tất cả được hiệp nhất nên một và trở thành những khí cụ bình an của Thiên Chúa.
          Sau đó, mọi người đã cùng chung chia niềm vui với Cha Tân Phụ Trách qua bữa cơm huynh đệ tại Nhà Ăn Tu viện.
Xin quý Cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho Cha Phaolô Raphaen Lê Đức Chánh, để Cha có thể chu toàn sứ vụ phục vụ cách trọn hảo.
Ban Truyền Thông
Video Nghi Thức Tuyên Xưng Đức Tin