Thánh lễTạ Ơn diễn ra lúc 10h00, gồm quý Cha, quý Thầy trong Dòng; ngoài ra còn có sự hiện diện của Cha Raphael, Chánh xứ Giáo xứ Sơn Lộc và Cha Phêrô, Phó xứ Giáo xứ Sơn Lộc; cùng quý ân nhân, thân nhân xa gần.
     Mở đầu thánh lễ, Cha Chủ tế đã nêu bật ý nghĩa của Thánh lễ tạ ơn hôm nay. Ngài nhấn mạnh, trước là để tạ ơn Thiên Chúa về những ân sủng thiêng liêng mà Người đã tuôn đổ đầy tràn trên Phụ Tỉnh Dòng ngang qua các Tân Linh mục, Tân Phó Tế, Tân Khấn sinh và Tân Tập sinh. Đây là những hoa thơm, trái ngọt như của lễ đầu mùa dâng lên Thiên Chúa để cảm tạ và tri ân. Thứ đến, Thánh lễ này còn là dịp để các quý Cha, quý Thầy trong Dòng gửi lời cảm ơn đến quý vị ân nhân đã không quản ngại công khó mà quảng đại hy sinh giúp đỡ cho Thánh lễ Truyền Chức được diễn ra tốt đẹp. Ngoài ra, đây con là Thánh lễ tạ ơn cho sự khởi đầu mới; trước là khởi đầu năm học mới của quý thầy Học viện Thánh Antôn; sau là khởi đầu hành trình bước theo Đức Kitô khó nghèo và chịu đóng đinh của quý anh em Thỉnh sinh năm 1 qua nghi thức trao “Tau cross”.
     Thánh lễ kết thúc lúc 11h30. Sau Thánh lễ, quý vị ân nhân, quý khách cùng toàn thể quý Cha, quý Thầy trong Phụ Tỉnh Dòng đã cùng chung vui với nhau qua bữa cơm thân mật tại Nhà ăn Tu viện.
Ban TT Học Viện