Từ ngày 23–28/06/2024, sau kỳ tĩnh tâm năm của Dòng, quý thầy khấn tạm cùng một số thỉnh sinh cùng nhau tham dự tuần thường huấn tại Tu viện thánh Antôn, Thủ Đức. Cha Phêrô Lâm Phước Hùng, OP và Thầy Vinh Sơn Vũ Anh Tuấn, Giảng viên Đại học Y Dược Tp. HCM, Linh hoạt viên (LHV) Giới Trẻ Công Giáo đã đồng hành với quý Thầy xuyên suốt khóa thường huấn này. Cha và Thầy đã tận tình hướng dẫn anh em suốt năm ngày về phương thức, nội dung, các kỹ năng và vai trò của người Giáo lý viên, LHV Giới trẻ Công giáo.

Mục đích của tuần thường huấn là giúp quý thầy có thêm những kiến thức, những kỹ năng mềm, khả năng sư phạm giáo lý, đồng thời cũng là công cụ hỗ trợ các thầy thi hành sứ vụ hè tại các giáo xứ và giúp năm tại cộng đoàn qua việc sống và rao giảng Lời Chúa.Suốt tuần lễ này, các thầy đã chia sẻ đời sống huynh đệ với nhau và tập trung lắng nghe, đào sâu, thực hành các kỹ năng mềm, khả năng sư phạm huấn giáo. Mọi buổi học đều tràn ngập niềm vui với những kiến thức bổ ích, những hoạt động vui tươi.
Tuần thường huấn đã giúp các thầy nhận thức và ý thức về tầm quan trọng của việc sư phạm huấn giáo, kỹ năng trại và kỹ về LHV Công Giáo nhằm giúp ích cho mọi người, cách đặc biệt là cho cho các bạn trẻ Công giáo.
Hy vọng rằng sẽ có nhiều khoá thường huấn cho các khấn sinh để các thầy có thể đào sâu và kín múc được nhiều ích lợi cho bản thân để rồi ra đi và gặt được nhiều hoa trái.
 
BTT Phụ Tỉnh