Bằng tất cả tâm tình của những người con thảo hướng về Mẹ Maria trong tháng hoa, vào lúc 19h30’, thứ Hai ngày 13/5 vừa qua, quý anh em trong tu viện và các em nhà tình thương thánh An-tôn đã hân hoan quy tụ trước linh đài Mẹ Ma-ri-a Vô Nhiễm Nguyên Tội của tu viện, để dâng lên Mẹ những lời kinh, tiếng hát và những bông hoa tươi thắm. Trong tâm tình yêu mến, cùng với Mẹ, quý anh em dâng lên Thiên Chúa những lời chúc tụng, ngợi khen, tôn vinh và cảm tạ. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, Đấng Bảo Trợ Dòng Phan Sinh, Anh em đã cầu nguyện xin Chúa chúc lành cho nền hoa bình thế giới, cho Phụ tỉnh Phan-xi-cô An-tôn Pha-xa-ni trong dịp kỷ niệm 20 năm hiện diện trên đất Việt, cho quý ân nhân và thân nhân của tu viện.
 Mở đầu nghi thức tiến hoa, Thầy Gio-an Tê-rê-sa Nguyễn Phạm Thế đã mời gọi mọi người lắng đọng tâm hồn, ý thức vào sự hiện diện của Ba Ngôi Thiên Chúa, của Mẹ Ma-ri-a và của chư thánh trên thiên quốc trong những giờ phút cầu nguyện linh thiêng này. Sau đó, quý anh em, mỗi người một bông hoa cầm trên tay và lần lượt lên tiến hoa kính Đức Mẹ.
Kết thúc phần nghi thức tiến hoa, các anh em lớp Tìm hiểu đã dâng lên Thiên Chúa và Đức mẹ tràng chuỗi mân côi suy niệm mầu nhiệm năm sự mừng, cầu nguyện cho Giáo hội và thế giới. Cách riêng, Anh em cầu nguyện cho ban Phục vụ của hội dòng và tỉnh dòng, cho Anh Giám Phụ tỉnh, quý anh trong Ban Cố vấn và quý anh em trong Phụ tỉnh Việt Nam, cho các nhà lãnh đạo các quốc gia liên quan đến cuộc chiến giữa Nga-Ukraina, Myanmar, Nam Sudan, Thánh địa… và quý ân nhân, thân nhân của Phụ tỉnh và tu viện.


Sau khi suy niệm và cầu nguyện với chuỗi Mân Côi, anh em cùng đồng thanh hát Kinh hoà bình. Lời bài hát cũng chính là lời ước nguyện của mỗi người, khấn xin Mẹ ban phúc lành cho mỗi người chúng con, để biến đổi tấm thân mọn hèn của chúng con và xin giúp chúng con biết tỏa hương thơm là sự thánh thiện cho cuộc đời hôm nay. Kết thúc buổi cầu nguyện và tiến hoa là phép lành của cha Giu-se Nguyễn Văn Nhàn.