I. Giới thiệu tổng quát
Dòng Anh Em Hèn Mọn Viện Tu là Dòng Giáo sĩ thuộc thẩm quyền Giáo Hoàng. Dòng được thánh Phanxicô Assisi thành lập vào năm 1209 ở nước Ý. Thánh Phanxicô thường được giáo dân Việt Nam chúng ta gọi là Thánh Phanxicô khó nghèo.

Dòng Anh Em Hèn Mọn Viện Tu đã hiện diện tại quê hương Việt Nam từ ngày 04/10/2004. Qua thời gian gần 20 năm, Chúa đã ban cho Dòng có 28 anh em tu sĩ khấn trọng, có 23 linh mục, 2 phó tế, 22 tu sĩ khấn tạm, 8 tập sinh, 14 thỉnh sinh và 7 em tìm hiểu. Dòng đã có 4 Tu Viện và một cộng đoàn mục vụ.
II. Linh đạo
Thánh Phanxicô đã mở đầu Luật Dòng như sau: "Luật và đời sống Anh Em Hèn Mọn là tuân giữ Thánh Phúc Âm Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, bằng cách sống vâng phục, không có của riêng và khiết tịnh. ". (Luật Dòng, Ch.1). Một cách tóm lược, Linh đạo của Dòng Anh Em Hèn Mọn Viện Tu là bước theo Chúa Giê-su nghèo khó và chịu đóng đinh, được thể hiện qua đời sống hèn mọn và tình huynh đệ mà cha Thánh Phanxicô đã được Thiên Chúa linh hứng.
III. Tinh thần mục vụ
1. Người Anh Em Hèn Mọn Viện Tu sống tinh thần cầu nguyện trong hoạt động, được nuôi dưỡng nhờ Lời Chúa và Bí Tích Thánh Thể, tôn sùng và cỗ vũ lòng sùng kính đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội.
2. Yêu mến và vâng phục Hội Thánh, tích cực cộng tác vào mục vụ giáo xứ và các mục vụ mà Giáo hội địa phương mời gọi.
3. Sống tinh thần hèn mọn và huynh đệ trong cộng đoàn và nơi môi trường mục vụ. Dấn thân trong việc truyền giáo và tái truyền giáo của Giáo hội. Ưu tiên chọn lựa mục vụ người nghèo khổ.
IV. Các giai đoạn Huấn Luyện
1. Giai đoạn Tìm Hiểu: 1 năm tại Tu Viện Thánh Anrê Dũng Lạc và Các bạn tử đạo.
Địa chỉ: xã Vũ Vân, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.
2. Giai đoạn Thỉnh Sinh: 2 năm tại Tu Viện Truyền Tin
Địa chỉ: số 19e Hồ Văn Tắng, ấp Đình, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP HCM
3. Giai đoạn Tập Viện (mặc áo Dòng): 1 năm tại Tu Viện Thánh Phanxicô.
Địa chỉ: Xã Đắk N'Drót, Huyện Đắk Mil, Tỉnh Đắk Nông 
Tuyên khấn lần đầu sau khi kết thúc năm Tập
4. Giai đoạn Học Viện: học 3 năm Triết học và 4 Thần học.
Địa chỉ: Tu Viện Thánh Antôn (Giáo xứ Tam Hà, Giáo hạt Thủ Đức)
7B/1 khu phố Bình Đường 3, phường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
Trong giai đoạn Học Viện, các tu sĩ sẽ Tuyên Khấn Trọng Thể.
Các tu sĩ chọn hướng tu sĩ hoặc tu sĩ linh mục theo ơn Chúa soi sáng.
V. Điều kiện gia nhập:
1. Là nam thanh niên Công giáo tuổi từ 18-32.
2. Có sức khoẻ và tâm lý tốt.
3. Tốt nghiệp THPT, Cao đẳng, Đại học và trên Đại học.

*Mọi chi tiết, xin liên hệ:
Tu sĩ Micae Nguyễn Khải Hoàng OFMConv., đặc trách ơn gọi.
Tel: 0933872088
Email: ongoivientu@gmail.com
Tu sĩ Đaminh Nguyễn Công Hoài OFMConv., đặc trách ơn gọi.
Tell: 0762291407