Phanxicô đã khởi công tu bổ nhà nguyện Thánh Phê-rô, sau đó ngài đã tìm thấy một nhà thờ bị bỏ hoang là nhà thờ Đức Bà Thiên Thần. Ngài tự tay kéo đá, trộn hồ tu sửa lại nhà Chúa, khi thánh lễ được dâng đầu tiên trong nhà thờ Đức Bà Thiên Thần. Có 1 tiếng nói vô hình lại đến với Ngài lần này ra lệnh cho ngài đi rao giảng khắp miền thôn quê.
DÒNG ANH EM HÈN MỌN
🚶‍♂️" Việc đi bộ đến bất cứ đâu để rao giảng cũng chẳng ích lợi gì nếu bước đi của bạn không phải là lời rao giảng của bạn.” ~ Thánh Phanxicô Assisi
⛪ Phanxicô bắt đầu giảng cho dân chúng vùng Assisi, người ta cười nhạo Ngài vì tò mò họ đổ ra xem như xem một người điên. Sau đó họ cảm động về lời Ngài giảng một số người tình nguyện làm môn đệ Ngài. Họ làm chòi gần nhà thờ Đức Bà Thiên Thần hằng ngày họ đi làm việc, nhóm thì đi làm ruộng, nhóm thì đổi chat hàng hóa, nhóm thì đi rao giảng cho dân chúng. Cộng đoàn ngày càng lớn mạnh, Phanxicô đã viết bản luật dòng thật ngắn gọn để hướng dẫn cuộc sống anh em trong cộng đoàn mà Ngài gọi là "những anh em hèn mọn".
Một lần Thiên Chúa đã làm phép lạ để chứng tỏ Ngài yêu Phanxicô đến nhường nào, một lần kia Phanxico đang giảng cho dân chúng thì đàn chim đậu trên các cành cây gần đó kêu inh ỏi lấn át cả lời Ngài giảng. Ngài liền hướng về đàn chim xin các chị chim đừng làm ồn để dân chúng lắng nghe lời Chúa, lập tức đàn chim im lặng chờ đến khi Phanxicô giảng xong và dân chúng ra về. Đàn chim xà xuống bên Phanxicô đậu trên vai, cánh tay và xung quanh Ngài. Phanxicô giảng cho chúng nghe về tình yêu bao la của thiên Chúa đối với các tạo vật của Ngài.
Hội dòng Anh Em Hèn Mọn một ngày càng phát triển và được nhiều người xin gia nhập. Các tu sĩ được cử đi truyền giáo tận Phi Châu, Á Châu nhiều người được diễm phúc chết vì đạo. Phanxico không những sửa chữa những ngôi nhà thờ bằng gạch đá mà Ngài còn tu sửa, xây dựng 9 Giáo Hội sau những ngày hoang tàn đổ nát.
VI. Nên thánh
👣 Năm 1224 Chúa đã in Năm Dấu Thánh Giá trên tay, chân và càng sườn Phanxicô. Hai năm sau đó, Ngài lâm bệnh và mù cả hai mắt, trước giờ chết Ngài khuyên anh em trong hội dòng hãy nắm giữ tinh thần nghèo khó. Ngài xin anh em để mình chết trong đất, xác phủ bằng một chiếc áo dòng cũ Ngài đã trút hơi thở cuối cùng vào ngày 4 tháng 10 năm 1226. Hai năm sau Ngài được phong Thánh.
🥰 Vì thế ngày 04/10, Giáo Hội hân hoan kính nhớ thánh Phanxicô Assisi là Đấng sáng lập Dòng Phanxicô (Dòng Anh Em Hèn Mọn).