Vào hồi 4 giờ chiều, thứ tư ngày 8 tháng 5 năm 2024, tu sĩ Gianni M. (Bao Guo) Huang, thành viên Tu viện Thánh Phan-xi-cô Assisi tại Ý đã bảo vệ luận án tiến sĩ với đề tài: Đạo Công Giáo tại Trung Quốc: Lịch sử và các vấn đề thời đại. Các vấn đề Pháp lý và Thần học”. Buổi bảo vệ luận án được diễn ra tại Hội trường Giáo hoàng Xít-tô V, thuộc Phân khoa Thần học Giáo Hoàng Thánh Bonaventura (Seraphicum), Rô-ma.

Hội đồng Giám khảo đánh giá xuất sắc và cho điểm tuyêt đối đối với bài thuyết trình và tham luận trong luận án. Các thành viên Hội đồng gồm:  Tu sĩ Raffaele DI MURO, Trưởng Phân khoa; Tu sĩ Zdzisław KIJAS, Giám khảo 1; Thầy Francesco Celestino, Giám khảo 2; và Sơ Daniela DEL GAUDIO, Đồng giám khảo. Đề tài phản ánh nội dung sâu rộng của luận án được triển khai qua bốn chương:
  1. Lịch sử công cuộc truyền giáo tại Trung Quốc đến thời kì thành lập Trung Hoa dân quốc năm 1949
  2. Giáo Hội Công Giáo Trung Quốc từ khi thành lập Trung Hoa dân quốc cho đến thời kì Cải cách chính trị và nền kinh tế mở 1949-1980
  3. Tình trạng Giáo Hội Công giáo Trung Quốc thời kì Cải cách chính trị và nền kinh tế mở 1980-2013
  4. Giáo Hội Trung Quốc dưới triều Giáo Hoàng Phan-xi-cô- Thỏa ước tạm thời và bổ nhiệm các Giám Mục Trung Quốc: Thực tế và Triển vọng.
Mục tiêu của luận án nhắm đến việc “phân tích và nghiên cứu toàn diện các vấn đề tồn tại trong Giáo Hội Trung Quốc, đồng thời chỉ ra các vấn đề thần học liên quan, sau cùng đề xuất những cách thức và chiến lược khả thể để giải quyết các vấn đề nhằm rút ra bài học cho sự phát triển toàn diện, thành công, rộng rãi và tích cực của Giáo Hội trong tương lai”.
Hiện diện trong buổi bảo vệ luận án còn có Đức Hồng Y Lazarus You Heung Sik, Bộ trưởng Bộ Giáo sĩ, một số thành viên thuộc Bộ Truyền giáo (nơi thầy Gianni làm việc trong nhiều năm), các thành viên của phủ Quốc Vụ Khanh Vatican, một số anh em từ tu viện Thánh Phan-xi-co Assisi gồm anh Giám phụ tỉnh Marco Moroni, một số anh em từ Trung ương Dòng, Seraphimcum và Tòa án Vatican, các tu sĩ nam nữ và người thân, bạn bè của thầy Gianni, nhiều người trong số họ đến từ Trung Quốc xa xôi.
Mong mỗi anh em tiếp tục nghiên cứu để giúp Giáo Hội Công Giáo Trung Quốc phát triển tốt đẹp trong thực trạng rộng lớn và phức tạp này.
Tu sĩ Sylvester Bejan