Thánh tích là một miếng da sơn dương từng được dùng để che thánh tích cạnh sườn thánh Phan-xi-cô và thấm đẫm máu ngài. Chứng từ quý giá này đã được đem đến giáo xứ Sant’ Agostino ở Altamura, giáo xứ San Michele Arcangelo ở Trepuzzi và giáo xứ Sant’ Antonio di Padova ở Parabita. Cuộc hành hương này là một phần trong chuỗi các sự kiện khác nhau kỉ niệm 800 năm thánh Phan-xi-cô lãnh năm dấu thánh. Trong những ngày thánh tích được trưng bày, hàng ngàn người hành hương đã đến kính viếng. Khách hành hương còn được tham dự các cử hành khác, giáo lý và các sự kiện văn hóa khác nhau nhân dịp này. Ngoài ra, họ còn lãnh nhận bí tích Giao Hòa. Như vậy, cách nào đó, thánh Phan-xi-cô được bù đắp bởi hàng ngàn tín hữu ở Puglia liên tiếp hành hương về Vương Cung thánh đường thánh Phan-xi-cô.

Nguồn: OFMConv.net