Chương trình Kỷ niệm 50 năm trong thiên chức Linh mục của ngài được diễn ra tại Giáo xứ thánh Phao-lô Tông Đồ - Pismo Beach - California - USA, gồm buổi hòa nhạc họa lại những tâm tình của Cha Giám tỉnh trong hành trình đời sống ơn gọi là Tu sĩ Linh mục trong Dòng Anh Em Hèn Mọn Viện Tu. Sau đó, đỉnh cao là Thánh lễ kỷ niệm 50 năm linh mục của Cha Giám Tỉnh do chính ngài Chủ tế. Chương trình kỷ niệm kết thúc bằng bữa tiệc ấm cúng trong tình huynh đệ.
 
Thánh lễ Tạ ơn Kim Khánh linh mục của cha Giám tỉnh Victor Abegg quả thực là những cơ hội tuyệt đẹp để nhìn lại những điểm mốc thời gian trong hành trình ơn gọi và cụ thể hành trình của một người linh mục. Trong mối dây ràng buộc với linh đạo Phan Sinh, với cha thánh Phan-xi-cô hiền phụ sốt mến và với toàn thể anh em trong dòng, người tu sĩ Phan Sinh lãnh nhận thánh chức Linh Mục trong ngày thụ phong là thời điểm quyết định một hành trình mới, tháp nhập với Đức Ki-tô để trở nên càng đồng hình đồng dạng với Ngài hơn. Kế đến là những Ngày Kỉ Niệm thụ phong Linh Mục, kỉ niệm lại một biến cố đặc biệt, khởi đầu cho đời sống của người mục tử Chúa Ki-tô. Chắc hẳn, khi nhìn lại chặng mốc đầu tiên của biến cố khởi đầu đời sống Linh Mục, người tu sĩ linh mục Phan Sinh không chỉ nhìn về một biến cố đó mà thôi, nhưng nhìn lại cả một hành trình từ điểm mốc ấy cho đến hiện tại; một hành trình sống có đầy đủ ý nghĩa trong nội tâm mình hay không? Một hành trình có trở nên giống Chúa Ki-tô mục tử hay không, để thẩm tra điều chỉnh cuộc sống hiện tại và dự phóng cho tương lai. Đức Thánh Cha Biển Đức XVI nhắn nhủ với các mục tử rằng không ai có khả năng chăn dắt đoàn chiên của Chúa nếu không sống sâu xa và vâng lời đích thực Chúa Ki-tô và Giáo Hội. Đó phải là cuộc gặp gỡ cá nhân và liên lỉ với Chúa, hiểu biết sâu đậm và nên một với ý muốn của Chúa. Chắc hẳn hành trình sống đời linh mục của cha Giám tỉnh Victor cũng tương tự như thế. Một tu sĩ linh mục Phan Sinh không thể sống trọn hảo hành trình của mình nếu không có Đức Ki-tô, điều này chính cha đã cảm nghiệm thực sự trong hành trình của cha. Lời tạ ơn của một linh mục trong ngày kỉ niệm hồng ân Kim Khánh linh mục phải là lời tạ ơn vì đã sống trọn vẹn trong ân điển của Chúa Ki-tô. Hồng ân Kim Khánh linh mục đã trở thành một dấu mốc quan trọng trong hành trình của một linh mục, dấu mốc ấy không khép lại quá khứ nhưng tiếp nối cho hành trình tiếp theo của một linh mục trong tương lai. Vì thế, hồng ân Kim Khánh linh mục của cha là nguồn khích lệ lớn lao cho toàn thể anh em tu sĩ đang bước trên hành trình ơn gọi Phan Sinh của mình.