Tất cả các nghị viên sẽ tề tựu về Tu viện thánh Bonaventura (Seraphicum), Rô-ma, theo ý muốn của thánh Phan-xi-cô đặt ra cách đây 800 năm trong Luật có Sắc Chỉ là thời gian vào khoảng lễ Ngũ Tuần. Năm 2025, lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống sẽ được cử hành vào ngày 8 tháng 6 năm 2025. Vào đêm trước lễ Hiện Xuống, các nghị viên sẽ hành hương đến Assisi đề cử hành cuộc bầu cử Tổng Phục Vụ.
Anh Tổng Thư Kí có đề nghị thực hiện một số điều quan trọng cần thiết để chuẩn bị cho Tổng Tu Nghị sắp diễn ra. Đồng thời ngài cầu xin Chúa Thánh Thần ban ơn soi sáng và hướng dẫn toàn thể anh em trong mọi công việc và sứ vụ của mỗi người.