Trong bài nói chuyện Đức Thánh Cha nhận xét rằng các chủng sinh đang được huấn luyện ở một nơi trên thế giới mà có lẽ nhiều người không thể tưởng tượng được; một vùng đất giàu lịch sử và truyền thống, của những con người mạnh mẽ 'do khí hậu và phong tục của nó', nhưng mà bây giờ anh em định nghĩa là "la España vaciada", Tây Ban Nha trống rỗng.

Làm cho Thiên Chúa hiện diện giữa anh em

Như Chúa Giêsu sai các môn đệ đến nơi mà "Người sẽ đến" (LC 10,1), Đức Thánh Cha nói rằng "đây là một tiêu chuẩn tốt để phân định và kiểm tra, bởi vì chúng ta có thể áp dụng vào thực tế của mình bằng một vài từ đơn giản: "'Chúa Giêsu muốn tôi đến miền đất trống rỗng này để đổ đầy Thiên Chúa vào miền đất này', nghĩa là làm cho Người hiện diện giữa anh em tôi, để xây dựng cộng đồng, Giáo hội, Con người".

Bước đi "từng hai người một"

Để có thể đạt được mục tiêu này, Đức Thánh Cha nhắn nhủ rằng, "nếu chúng ta là một nhóm không đồng nhất nhưng biết cách chào đón và làm phong phú lẫn nhau. Không có lòng bác ái đối với Thiên Chúa và anh em, không bước đi 'từng đôi một' - như thánh sử vẫn nói - chúng ta không thể đem Thiên Chúa đến".

Sẵn sàng, từ bỏ và tin tưởng

Thứ hai, "hãy tỏ cho Chúa thấy sự sẵn sàng tuyệt đối, bằng cách 'khẩn cầu Người' sai chúng ta đi, ngay cả khi chúng ta dường như nhỏ bé so với công việc - mùa gặt lớn lao. Thứ ba, Đức Thánh Cha nhắn nhủ, "hãy từ bỏ và tin tưởng rằng khoảng trống chỉ được tạo ra trong tâm hồn chúng ta để đón tiếp Thiên Chúa và anh chị em của chúng ta và giải thoát chúng ta khỏi những an toàn giả tạo của con người".

Đức Thánh Cha kết thúc với lời khích lệ: "Có Thiên Chúa ở trong lòng chúng ta mang lại cho chúng ta sự bình an, một sự bình an mà chúng ta có thể truyền đạt, mà chúng ta có thể mang đến cho mọi dân tộc và thành phố, cũng như niềm khao khát đến mọi nơi. Bằng cách này, anh em sẽ lấp đầy ánh sáng của mình trên những cánh đồng mà giờ đây dường như khô cằn, gieo rắc hy vọng cho chúng. Xin Chúa Giêsu chúc lành cho anh em và xin Đức Thánh Trinh Nữ gìn giữ anh em". (CSR_1804_2024)

Nguồn: Vaticannews.va