Hồng Thủy - Vatican News

Hội đồng Giám mục Philippines (CBCP) đã ủy thác cho Đền thánh Quốc tế Đức Mẹ Hòa bình và Hành trình Tốt lành, được biết đến với tên gọi Nhà thờ Chính toà Antipolo, hướng dẫn ngày cầu nguyện cấp quốc gia.

Sự kiện này sẽ bao gồm nhiều hoạt động khác nhau như các cuộc rước, giáo lý về sự hiệp hành, đọc Kinh Mân Côi và cử hành Thánh lễ.

Sáng kiến cầu nguyện

Sáng kiến cầu nguyện này được thúc đẩy bởi yêu cầu của Đức Thánh Cha Phanxicô; ngài đã yêu cầu Ban Thư ký của Thượng Hội đồng mời gọi Giáo hội toàn cầu dành một ngày cầu nguyện kính Đức Mẹ cho Đại hội Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ 16, với mục đích để xin Đức Mẹ che chở cho việc thực hiện Thượng Hội đồng.

Ban Thư ký của Thượng Hội đồng đề nghị rằng thời điểm cầu nguyện nên được cử hành tại một đền thánh Đức Mẹ có tầm quan trọng đặc biệt của quốc gia, hoặc tại một số đền thánh Đức Mẹ được chọn vì tính đại diện của chúng, hoặc tại tất cả các đền thờ Đức Mẹ của đất nước.

Lòng sùng kính Đức Mẹ của người dân Philippines 

Các Giám mục Philippines giải thích rằng sự tham gia của các đền thánh Đức Mẹ nổi tiếng và các tiểu vương cung thánh đường cho thấy lòng sùng kính sâu sắc của người dân Philippines đối với Đức Maria “và mong muốn của họ để tìm kiếm sự can thiệp và hướng dẫn của Mẹ trong suốt tiến trình Thượng Hội đồng.”

Các ngài nói thêm rằng “Đó là một minh chứng cho niềm tin vững chắc của Giáo hội Philippines và cam kết của chúng tôi trong việc tích cực tham gia hướng tới một Giáo hội hiệp hành hơn.” (LiCas 22/05/2023)