HỘI THÁNH, THÂN THỂ SỐNG ĐỘNG CỦA CHÚA KITÔ, và Dòng chúng ta, xét như một phần của thân thể ấy, sở hữu một ký ức linh thiêng, biểu hiện những sáng kiến cá nhân và những đáp ứng của cộng đoàn, một chân dung của một căn tính tồn tại lâu dài. 
Cùng nhau, trong một huynh đệ đoàn gồm những con người dễ sa ngã, bị tội lỗi  làm suy yếu, được ân sủng làm cho nên mạnh mẽ, thừa hưởng một truyền thống gia đình lâu dài của những vị thánh và những tội nhân (những người kiên định trong sự dấn thân và những người không kiên định), chúng ta, những môn đệ của Thánh Phanxicô, chúng ta cùng có một ước muốn cháy bỏng được noi gương đấng sáng lập trong việc hoạ lại hình mẫu của Chúa Kitô cách hoàn hảo. Và mặc dầu đã có nhiều thăng trầm biến đổi từ thời Thánh Phanxicô, Chúa Thánh Thần, vị Phục vụ đích thực của Dòng, vẫn hướng dẫn chúng ta trong việc phục vụ và bác ái suốt tám thế kỷ.
Hào phóng bỏ tất cả để theo đuổi “Bà Chúa Nghèo”, Thánh Phanxicô là "người nghệ sĩ nghèo" của Thiên Chúa có khả năng thu hút người ta thuộc mọi tính tình và mọi lối sống. Tuy nhiên vì Dòng chúng ta phát triển mạnh mẽ trong một thời gian ngắn như thế, đã nảy sinh một cuộc xung đột gần như có thể thấy trước về cách chúng ta phải làm sao để cưới được "Bà Chúa Nghèo” nhưng khó nắm bắt ấy. Rốt cuộc, việc đấu tranh trong nội bộ huynh đệ đoàn đã chia Dòng thành ba nhánh lớn. Chính sự khôn ngoan của Đức Giáo Hoàng Piô X vào năm 1909 cuối cùng đã nêu rõ rằng đặc sủng của Thánh Phanxicô quá phong phú nên một cộng đoàn duy nhất không thể chứa đủ. Các Anh Em Hèn Mọn Viện tu, các Anh Em Hèn Mọn Tuân thủ và các Anh Em Hèn Mọn Capucino là con cái của cùng một cha: “Thánh Phanxicô là gốc rễ của ba nhánh của cùng một cây”.
Danh xưng chính thức của nhánh chúng ta trong Dòng Phan Sinh là Anh em Hèn mọn Viện tu. Tại Anh quốc, các nước thuộc Khối Thịnh Vượng Chung và Ireland, chúng ta được gọi là Greyfriars - Anh Em Hèn Mọn Viện Tu Áo Xám; tại các nước nói tiếng Pháp là Cordeliers - Anh Em Hèn Mọn Viện Tu Thắt Dây Thừng; tại các nước nói tiếng Đức là Minoriten - Anh Em Hèn Mọn Viện Tu; và trong đa số các quốc gia khác, đơn giản là các tu sĩ Phanxicô.

Các Anh Em Hèn Mọn Viện Tu của Thánh Phanxicô chọn phục vụ ngay trong lòng đô thị thay vì trong các ẩn viện hẻo lánh; họ tập hợp trong những cộng đoàn nhiều người thay vì sống đời giảng thuyết lữ hành. Do đó mới có hậu tố Conventual / Viện Tu, xuất phát từ tiếng Latinh Convenire - Quy tụ. Sống trong một tu viện, một nơi ở ổn dịnh trong tầm cảm nhận nhịp đập của trật tự xã hội đang phát triển nhanh chóng, những người con thiêng liêng của Thánh Phanxicô dốc sức để đem lại chuyển biến và thay đổi trong mọi lãnh vực của xã hội.
Trong những năm gần đây, các anh em Viện Tu đã thành lập Trung tâm Quốc tế Phan sinh Phụng sự Đối thoại tại Assisi, tái cấu trúc hệ thống giáo dục tiểu học của Thuỵ Sĩ, những mái ấm tạm dung cho những người trẻ gặp vấn đề, và khởi xướng những chương trình phục hồi cho những người lệ thuộc vào hoá chất tại Hoa Kỳ và Italia. Chúng ta đã xây những khu nhà ở cho những người có thu nhập thấp tại Ấn Độ, những phức hợp căn hộ cho người tàn tật tại Canada. Chúng ta đã xây dựng những đập thuỷ điện và cải thiện chất lượng giáo dục, y tế và tăng năng xuất nông nghiệp tại nhiều quốc gia Châu Phi. Các anh em ở Á Châu đã xây cô nhi viện, nhà giữ trẻ, viện dưỡng lão, nhà tĩnh tâm cho những người có nhu cầu tâm linh, trường dạy may cho người thất nghiệp. Chúng ta đã đi tiên phong trong bộ môn nghiên cứu hành vi qua chữ việt, thiết lập những trung tâm phụng sự hoà binh và công lý tại nhiều nước, đặt ra một giải thưởng quốc tế hàng năm mang tên Trường ca Vạn vật trao tặng những công trình gìn giữ và bảo vệ môi trường.

Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa ta và từ đó thế giới của chúng ta đã mãi mãi được thánh hoá qua việc hiển hiện thể lý của Thiên Chúa. Vì thế, một mảnh đất, một ngọn núi, một ngôi nhà nguyện, một nấm mộ, đều có thể mang tính chất linh thiêng nhờ các ký ức thiêng liêng gắn liền với chúng. Suốt gần 800 năm qua, Assisi, thành xây trên núi, đã chiếu toả một hào quang ký ức hân hoan cho nhiều thế hệ khách hành hương đến từ mọi quốc gia trên trái đất. Vì thế các bức hình trình bày trong sách này đều quy về một địa điểm, nơi Thánh Phanxicô rất yêu mến. “một thành trì của tinh thần”, “một mảnh của Địa đàng”, “Đông Phương mới”.
Theo cách nhìn của chúng tôi, thành phố Assisi thời Trung Cổ là điển hình cho đặc sủng Chí Ái trường tồn như được sống trong truyền thống Viện tu của Dòng Phanxicô. Vẻ đẹp của đường nét và hình thể, của màu sắc và kết cấu, biểu hiện cách ẩn dụ các ý tưởng chủ đạo và các lý tưởng của huynh đệ đoàn chúng ta trên thế giới. Quyển sách này không chỉ nhằm đưa ra một nhận định về các diễn biến tuần tự trong lịch sử, nhưng còn muốn là một chuyền hành hương trầm tư để chăm chú chiêm niệm. Trong quá trình suy tư về các biến cố và các mong đợi của những người đi trước, căn tính Phan Sinh Viện Tu của chúng ta được làm mới.

(Trích từ tác phẩm: Dòng Anh Em Hèn Mọn Viện Tu, tác giả: Joseph Wood OFMConv., và Robert Melnick OFMConv.,)